Skip to content
back
back
back
back
back

Nasza Historia

Nasza firma ma już długą historię. Dysponujemy bogatymi zasobami wyników, opracowań, badań i patentów, które gromadziliśmy, odkąd Fidia zaufała biologicznemu podejściu do produktów farmaceutycznych.
1946

Założenie spółki Fidia w Bolonii

Fidia to akronim nazwy „Farmaceutici Italiani Derivati Industriali Affini”, czyli „Włoskie Farmaceutyki Przemysłowe i Powiązane Pochodne”. 

1959

Przeniesienie siedziby spółki do Abano Terme (Padwa) 

Spółkę odkupiła grupa przedsiębiorców z Padwy. 

1963

Wprowadzenie na rynek pierwszego produktu na bazie kwasu hialuronowego do zastosowania miejscowego

Fidia przedstawia swój pierwszy produkt na bazie kwasu hialuronowego do zastosowania miejscowego. Od ponad 60 lat Fidia wytwarza kwas hialuronowy metodą ekstrakcji lub w biotechnologicznym procesie fermentacji, uzyskując produkt o różnej masie cząsteczkowej. 

1968

Nowy zakład w Abano Terme (Padwa)

1978

Przeprowadzka do obecnej siedziby spółki w Abano Terme (Padwa)

1983

Pierwsze z wielu zgłoszenie patentowe na farmakologicznie czynne frakcje kwasu hialuronowego

W ciągu ostatnich 30 lat Fidia zgłosiła, przedłużyła i uzyskała na całym świecie ponad 1300 patentów, z czego ponad 1100 dotyczy kwasu hialuronowego o różnej masie cząsteczkowej, procesów przemysłowych, postaci farmaceutycznych, składów i zastosowań.

1987

Wprowadzenie na rynek włoski pierwszego produktu leczniczego na bazie kwasu hialuronowego do podawania dostawowego. 
Produkt ten stanie się prekursorem dostawowych produktów z kwasem hialuronowym do leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów. 

1987

Założenie w Noto spółki Fidia Research Sud SpA. 
Dzisiaj oddział w Noto zajmuje się projektami badawczymi ukierunkowanymi na optymalizację procesów opracowywania enzymów, białek i polisacharydów. 

1997

Wprowadzenie na rynek amerykański pierwszego produktu leczniczego na bazie kwasu hialuronowego do podawania dostawowego. 
Fidia była pierwszą włoską spółką, która uzyskała od amerykańskiej agencji FDA dopuszczenie produktu na rynek w Stanach Zjednoczonych. 

1999

Przejęcie Fidia przez P&R S.p.A. 
Dzięki tej transakcji Fidia może kontynuować swój międzynarodowy rozwój. 

2009

Wprowadzenie na rynek Hyalubrix 60/HyalOne

Dzięki swojemu nieustannemu zaangażowaniu w działalność badawczą Fidia wciąż opracowuje nowe rozwiązania wykorzystujące kwas hialuronowy w leczeniu dostawowym.

2011

Założenie spółki zależnej w USA

Wytężona praca na rzecz międzynarodowego rozwoju pozwoliła nam przekroczyć kolejne granice.

2011

Nowa generacja produktów

Skonsolidowana wiedza fachowa w zakresie zastosowań kwasu hialuronowego pozwoliła nam zmodyfikować jego cząsteczkę i stworzyć nową, rewolucyjną generację produktów do podawania dostawowego w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów.

2013

Założenie spółki zależnej w Niemczech

2014

Założenie spółki zależnej w Hiszpanii

2015

Założenie spółki zależnej w Rosji i na Bliskim Wschodzie 

2016

Fidia wkracza na rynek czeski i słowacki

Wraz z przejęciem czeskiego Glynn Brothers Chemicals Prague spol. s.r.o.  i słowackiego Glynn Brothers Slovakia s.r.o. rozszerzyliśmy naszą działalność również we wspomnianych krajach, dodając solidne możliwości operacyjne i know-how.
Obecnie oddziały te są w pełni zintegrowane z Grupą Fidia jako Fidia Pharma Slovakia s.r.o. i Fidia Pharma CZ s.r.o.

2016

Przejęcie Biofarmitalia S.r.l. 
Celem tej transakcji było rozwijanie wiedzy Fidia w dziedzinie rozwoju nowych technologii do zastosowań kosmetycznych i farmaceutycznych, np. plastrów przezskórnych, matryc impregnowanych, plastrów o kontrolowanym uwalnianiu i wyrobów pozwalających na dostarczanie substancji czynnych drogą dermalną, przezskórną i doustną. Dziś Biofarmitalia stanowi integralną część Fidia. 

2017

Przejęcie Sooft Italia S.p.A. 
Dzięki tej operacji Fidia wzmocniła swoją pozycję w dziedzinie okulistyki, pozyskując całą serię produktów – kropli do oczu, suplementów, wyrobów medycznych o znanych markach. Dziś Sooft stanowi integralną część Fidia. 

2018

Przejęcie Soluciones Bioregenerativas SL

Fidia konsoliduje swoją wiedzę fachową w dziedzinie medycyny regeneracyjnej, by opracowywać nowe możliwości leczenia na całym świecie. Dziś Soluciones Bioregenerativas SL stanowi integralną część Fidia.

2019

Założenie spółek zależnych w Egipcie i Francji

2020

Założenie spółki zależnej w Austrii

2023

Wejście na polski rynek i utworzenie polskiej spółki stowarzyszonej – Fidia Pharma Polska.