Skip to content
back
back
back
back
back

JAK PRACUJEMY

Naszych 13 działów pracuje wspólnie nad osiąganiem celów spółki, od badań i rozwoju po produkcję i komunikację. Wyróżnia nas pełna integracja naszego przedsiębiorstwa, która stwarza stymulujące środowisko pracy i rozwoju osobistego.

Beatrice

B.

Clinical PM Coordinator

ZOBACZ AKTUALNE OFERTY PRACY
ZOBACZ AKTUALNE OFERTY PRACY

Na czym polega twoja praca?

Zajmuję się koordynacją rozwoju klinicznego; analizuję potrzeby projektu i opracowuję innowacyjne rozwiązania dla danej jednostki organizacyjnej. 

Jak wygląda twój typowy dzień pracy? 

Mój typowy dzień pracy zwykle polega na opracowywaniu protokołów klinicznych, w tym strategicznych i taktycznych aspektów ich projektowania i implementacji. Przygotowuję i prezentuję plany badań, poszukuję potencjalnych dostawców, negocjuję kontrakty we współpracy z działem finansowym i prawnym. Przygotowuję i analizuję dokumentację główną badania klinicznego oraz planuję, monitoruję i raportuję rekrutację pacjentów. Koordynuję produkcję, etykietowanie i wysyłkę materiałów klinicznych. Współpracuję z międzydziałowymi zespołami badawczymi i zarządzam dostawcami i procesami, aby upewnić się, że badania przebiegają zgodnie z protokołem, harmonogramem i budżetem. Uczestniczę też w audytach na terenie ośrodków, przygotowuję część kliniczną dokumentacji przedkładanej urzędom oraz uczestniczę w spotkaniach badaczy i innych podobnych wydarzeniach.

ZOBACZ AKTUALNE OFERTY PRACY

Margherita

B.

Quality Assurance Expert

ZOBACZ AKTUALNE OFERTY PRACY
ZOBACZ AKTUALNE OFERTY PRACY

Na czym polega twoja praca?

Biorę udział w planowaniu i definiowaniu zadań w ramach przypisanych mi projektów korporacyjnych, sprawdzając, czy każdy etap projektu spełnia wymogi odpowiednich wytycznych i regulacji. Wymaga to sprawnej współpracy zarówno z dostawcami, jak i z innymi działami firmy, a także bieżącej znajomości odpowiednich regulacji i wytycznych. Moim zadaniem jest opracowywanie i obsługa dokumentacji dotyczącej systemu jakości: Planów projektów walidacyjnych, kontroli zmiany, dokumentów kwalifikacyjnych i walidacyjnych oraz dokumentacji analizy ryzyka, zarządzania ryzykiem i procedur. 

Jak wygląda twój typowy dzień pracy? 

Wykonuję zadania przypisane mi w ramach projektu, co polega głównie na pisaniu i weryfikowaniu dokumentacji sytemu jakości.
Prawie codziennie uczestniczę w cyklicznych i tematycznych spotkaniach z wewnętrznymi działami firmy, dostawcami lub klientami, aby wspólnie definiować zadania projektowe lub kontrolować ich postępy.
W ramach swoich projektów współpracuję głównie z biurem zarządzania projektami oraz z działami inżynieryjnym, produkcyjnym i kontroli jakości. Podróżuję służbowo na terytorium Włoch i nie tylko.

ZOBACZ AKTUALNE OFERTY PRACY

Nicholas

B.

IT Technician

ZOBACZ AKTUALNE OFERTY PRACY
ZOBACZ AKTUALNE OFERTY PRACY

Na czym polega twoja praca?

W mojej pracy zajmuję się pierwszym poziomem wsparcia wszystkich zgłoszeń IT i określaniem najlepszych rozwiązań pod względem wykonalności i czasu realizacji.
Współpraca z koleżankami i kolegami to fundament zawodowego rozwoju grupy, zarówno z punktu widzenia technologii, jak i IT.

Jak wygląda twój typowy dzień pracy? 

Zajmuję się różnymi zadaniami: od podstawowego wsparcia technicznego do komunikacji z koleżankami, kolegami i dostawcami. Zgłoszenia od użytkowników trafiają do systemu zarządzania, gdzie aż do momentu ich zamknięcia są one aktualizowane i monitorowany jest ich status.
Ważnym aspektem jest także sporządzanie dokumentacji, przewodników czy zbiorów często zadawanych pytań, które pomagają użytkownikom samodzielnie rozwiązywać podstawowe problemy. Dzięki mojej pracy mogę się komunikować z osobami na różnych stanowiskach i zapewnić im najwyższy poziom wsparcia technicznego.
ZOBACZ AKTUALNE OFERTY PRACY

Communications

Zajmujemy się definiowaniem, kontrolą i promowaniem wizerunku Grupy na całym świecie, szerzeniem jej wartości, osiągnięć i projektów poprzez opracowywanie strategii komunikacji instytucjonalnej oraz ich planowanie, wdrażanie i nadzorowanie w kanałach internetowych i innych, jak również w kontaktach z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi.