Skip to content
back
back
back
back
back

Eye Care

Pracujemy nad metodami leczenia chorób oczu wykorzystującymi różne terapie i technologie.

Aż 16,4 mln Amerykanów cierpi na zespół suchego oka. 

To częsta przypadłość, z którą borykają się miliony osób na całym świecie. Zgodnie z ankietą National Health and Wellness Survey szacuje się, że aż 16,4 mln Amerykanów cierpi na zespół suchego oka. Zgodnie z aktualną definicją towarzystwa Tear Film & Ocular Surface Society (TFOS) zespół suchego oka to wieloczynnikowe schorzenie charakteryzujące się utratą homeostazy filmu łzowego, hiperosmolarnością łez, zapaleniem powierzchni oka i zaburzeniami neurosensorycznymi. Choroba może spowodować wiele objawów, takich jak zaczerwienienie, wydzielanie lepkiego śluzu, pieczenie i swędzenie. Nieleczona może prowadzić do zaburzeń widzenia i niestabilności filmu łzowego, co grozi uszkodzeniem powierzchni oka. Ponieważ schorzenie to może znacząco utrudniać pracę zawodową, życie towarzyskie i odpoczynek, pacjenci albo leczą się sami za pomocą produktów dostępnych bez recepty, albo szukają pomocy lekarskiej.

Źródło: Kathuria, A.; Shamloo, K.; Jhanji, V.; Sharma, A. Categorization of Marketed Artificial Tear Formulations Based on Their Ingredients: A Rational Approach for Their Use. J. Clin. Med. 2021, 10, 1289

Szacuje się, że stożek rogówki występuje z częstością 50–600 na 100 tys. osób, co czyni tę chorobę najpowszechniejszym rodzajem ektazji rogówki. 
Stożek rogówki to postępująca, asymetryczna choroba rozstrzeniowa rogówki charakteryzująca się centralnym lub okołocentralnym ścieńczeniem rogówki i nieregularnym astygmatyzmem. Szacowana częstość występowania tego zaburzenia różni się w zależności od regionu geograficznego, pochodzenia etnicznego pacjentów oraz kryteriów diagnostycznych, ale przeważnie sięga 50–600 na 100 tys. osób, co czyni tę chorobę najpowszechniejszym rodzajem ektazji rogówki. 

 

Źródło: Epithelium-on Corneal Collagen Cross-Linking with Hypotonic Riboflavin Solution in Progressive Keratoconus, Kenneth A Beckman, Clinical Ophthalmology 2021:15 2921–2932

Na jaskrę cierpi obecnie 80 mln ludzi na całym świecie.
Jaskra to przewlekła, wieloczynnikowa choroba neurodegeneracyjna, która prowadzi do utraty wzroku. Podłoże etiologiczne procesów neurodegeneracyjnych w jaskrze obejmuje różnorodne czynniki stresowe, w tym podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe (IOP), starszy wiek, zaburzenia naczyniowe oraz czynniki genetyczne/epigenetyczne. Wzajemnie powiązane patogenne mechanizmy neurodegeneracyjne w przebiegu jaskry mogą mieć charakter biomechaniczny, naczyniowy, metaboliczny, oksydacyjny lub zapalny.

Źródło: Review Multifactorial Pathogenic Processes of Retinal Ganglion Cell Degeneration in Glaucoma towards Multi-Target Strategies for Broader Treatment Effects, Gülgün Tezel – Cells 2021, 10, 1372

Prognozuje się, że liczba chorych z AMD wzrośnie z 196 mln w 2020 roku do 288 w roku 2040.
AMD to czwarta najczęstsza przyczyna ślepoty, a trzecia wśród pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami widzenia. Choroba ta postępuje z wiekiem i dotyka środkowej części siatkówki, zwanej plamką żółtą. Do jej rozwoju przyczyniać się może wiele czynników, takich jak palenie tytoniu, wiek, przebyta operacja zaćmy, wywiad rodzinny, wysoki indeks masy ciała (BMI), choroby układu krążenia, nadciśnienie, fibrynogen w osoczu, otyłość, miażdżyca, wysokie stężenie frakcji lipoprotein o wysokiej gęstości (HDL-C) itd.

Źródło: Cho, Y.-K.; Park, D.-H.; Jeon, I.-C. Medication Trends for Age-Related Macular Degeneration. Int. J. Mol. Sci. 2021, 22, 11837.

Cukrzyca to przewlekła choroba metaboliczna charakteryzująca się hiperglikemią wynikającą z zaburzeń wydzielania insuliny, zaburzeń jej funkcji albo jednego i drugiego.
Przewlekły stan hiperglikemiczny w przebiegu cukrzycy prowadzi w długim okresie do uszkodzenia, zaburzeń czynności oraz niewydolności różnych narządów, szczególnie oczu, nerek, nerwów, serca i naczyń krwionośnych. Retinopatia cukrzycowa (DR) to najczęstsze mikronaczyniowe powikłanie cukrzycy i wiodąca przyczyna ślepoty w światowej populacji osób w wieku produkcyjnym. Na całym świecie z DR boryka się około jednej trzeciej wszystkich chorych na cukrzycę. W ciągu 20 lat od rozpoznania cukrzycy retinopatia rozwinie się przynajmniej w pewnym stopniu u niemal wszystkich osób z rozpoznaniem cukrzycy typu 1 i u ponad 60% tych z cukrzycą typu 2.

Źródło: The Role of Lipoxidation in the Pathogenesis of Diabetic Retinopathy. Augustine J, Troendle EP i wsp. Front. Endocrinol. (2021) 11:621938

S. aureus to jedna z najpowszechniejszych przyczyn zakażeń oka na całym świecie.
Mikroorganizm ten wskazuje się jako najczęstszą przyczynę bakteryjnego zapalenia rogówki (MK) – zakażenia, które może prowadzić do utraty wzroku. S. aureus powoduje często także zapalenie spojówek. Obecność tej bakterii stwierdza się często przy okazji zapalnych działań niepożądanych związanych z noszeniem soczewek kontaktowych.

Źródło: Afzal, M.; Vijay, A.K.; Stapleton, F.; Willcox, M.D.P. Susceptibility of Ocular Staphylococcus aureus to Antibiotics and Multipurpose Disinfecting Solutions. Antibiotics 2021, 10, 1203.

Zabieg chirurgiczny to najskuteczniejsza metoda przywrócenia wzroku utraconego w wyniku zaćmy.
Choć współcześnie zabiegi usunięcia zaćmy są bezpieczne i skuteczne, wiadomo, że wiąże się z nimi kilka możliwych powikłań. Jednym z takich powikłań jest pooperacyjny torbielowaty obrzęk plamki (CME), którego częstość występowania po operacji zaćmy wynosi 0,1–2,35%. Ryzyko pooperacyjnego CME mogą zwiększać choroby takie jak cukrzyca i zapalenie błony naczyniowej, a także powikłania śródoperacyjne.

Źródło: Kato, Kumiko i wsp. (2019). Management of Postoperative Inflammation and Dry Eye After Cataract Surgery. Cornea, 38(), S25–S33.

Większość steroidów stosowanych w okulistyce należy do rodziny tzw. glikokortykoidów, które wykazują działanie przeciwzapalne i immunosupresyjne. Steroidy doszklistkowe stosuje się w zapaleniach gałki ocznej z zapaleniem siatkówki, w konkretnych zaburzeniach, jak zapalenie błony naczyniowej, albo w celu barwienia ciała szklistego. Ponieważ ich podawanie wymaga penetracji do wnętrza gałki ocznej, musi odbywać się w warunkach jałowych.

Źródło: Local delivery of corticosteroids in clinical ophthalmology: A review. Adrian T. Fung i wsp. Clin Experiment Ophthalmol. 2020;48:366–401

Nasze marki
AKSOBREX
LUXIDROPIN BABY&JUNIOR EYE
TRIUM
IRIDIUM A
IRIDIUM GAUZES
TEARFID
FIDIAL PLUS
RICROLIN+
IONTOFOR CXL/I-ON CXL
VITREAL S

Regenerative Care

Od regeneracyjnej mocy kwasu hialuronowego do przyszłości medycyny