Skip to content
back
back
back
back
back

Polityka plików cookie

Administrator danych 

Administratorem danych w rozumieniu niniejszej polityki, którego dane podaje się zgodnie z art. 13 europejskiego rozporządzenia 2016/679 (RODO), jest spółka Fidia Pharma Polska sp. z.o.o. z siedzibą przy ulica Puławska 428, 02-884 Warszawa, Polska.

Prośby o udzielenie informacji i wyjaśnień, a także o skorzystanie ze swoich praw, należy kierować do Inspektora Ochrony Danych (IOD) pocztą elektroniczną na adres e-mail: dpo@fidiapharma.it lub pocztą tradycyjną na adres: ulica Puławska 428, 02-884 Warszawa, Polska do rąk: Inspektor ochrony danych (IOD)

Cele, podstawy prawne, czas trwania przetwarzania oraz odbiorcy danych

Ogólne informacje na temat plików cookie i innych narzędzi monitorowania 

Pliki cookie to niewielkie ciągi znaków, które strona internetowa wysyła na urządzenia końcowe odwiedzających ją użytkowników i zapisuje w przeglądarce. Urządzenia końcowe to na przykład komputery lub smartfony, a przeglądarka to program służący do przeglądania stron internetowych, taki jak Firefox, Safari albo Google Chrome.

Pliki cookie pełnią wiele istotnych funkcji, takich jak monitorowanie sesji, przechowywanie informacji na temat indywidualnych konfiguracji użytkowników serwera, udostępnianie treści online itp. Mogą na przykład zapisywać przedmioty w koszyku w sklepie internetowym albo informacje potrzebne do wypełniania elektronicznych formularzy.

Dane zbierane za pośrednictwem plików cookie można także wykorzystać do stworzenia profilu preferencji użytkownika, na przykład w celu personalizacji treści marketingowych wyświetlanych podczas przeglądania.

Istnieją także inne narzędzia o podobnych funkcjach, tzw. narzędzia pasywne (w odróżnieniu od aktywnych, do których należą pliki cookie), których działanie opiera się na odczycie informacji już obecnych na urządzeniu końcowym użytkownika, takich jak rodzaj używanej przeglądarki lub kod identyfikacyjny urządzenia końcowego, tzw. adres MAC; czasami mówi się o nich jako o „odcisku palca” urządzenia.

W treści niniejszej polityki wszystkie wspomniane narzędzia będziemy określać mianem plików cookie.

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami, w tym z europejskim rozporządzeniem 2016/679 (RODO), zgody nie wymagają tzw. techniczne pliki cookie, czyli te niezbędne do transmisji danych w elektronicznej sieci komunikacyjnej albo do wykonania funkcji wyraźnie zażądanej przez użytkownika. Zgody wymagają natomiast pliki cookie, które pozwalają na śledzenie konkretnych czynności lub powtarzających się schematów zachowań zidentyfikowanych lub identyfikowalnych osób, co umożliwiałoby na przykład modyfikowanie usługi w zakresie szerszym niż jest to niezbędne dla jej wykonania lub wysyłanie celowanych przekazów reklamowych.

Ponadto wyróżnia się pliki cookie administratora, którymi zarządza sam wydawca, czyli administrator danych strony internetowej, na której są one aktywne, oraz pliki cookie podmiotów zewnętrznych, które – choć obecne na stronie wydawcy – są zarządzane przez inne podmioty.

Na naszej stronie wszystkie szczegółowe informacje oraz możliwość wyrażenia lub odmówienia zgody, jeśli jest to konieczne zgodnie z odpowiednimi przepisami, są udostępniane za pośrednictwem banera informacyjnego, który pojawia się przy okazji pierwszej wizyty na stronie. Baner można otworzyć ponownie, klikając link/ikonę u dołu każdej strony serwisu, by jeszcze raz się z nim zapoznać i ewentualnie zmodyfikować swój pierwotny wybór dotyczący plików cookie. Do szczegółowych informacji należą: nazwa pliku cookie, jego konkretne cele, okresy przechowywania oraz odbiorcy, tj. podmioty zewnętrzne, które mają dostęp do informacji zebranych za pomocą aktywnych i pasywnych plików cookie.

Poniżej znajdują się ogólne wyjaśnienia dotyczące plików cookie na naszej stronie internetowej oraz dalsze informacje przekazywane zgodnie z art. 13 RODO.

Techniczne pliki cookie wykorzystywane przez tę stronę 

Techniczne pliki cookie mogą służyć następującym celom:   

  • uwierzytelnianie, walidacja i przechowywanie konkretnych informacji technicznych;  
  • przechowywanie preferencji i optymizacja funkcjonowania strony. 

Do technicznych plików cookie należą cookie funkcjonalne, wykorzystywane do wykonywania usług żądanych przez użytkowników strony, takich jak kupowanie produktów i wkładanie ich do wirtualnego koszyka sklepowego; należy pamiętać, że te pliki cookie nie wymagają zgody użytkownika i są zawsze aktywne, ponieważ ich dezaktywacja utrudniłaby albo wręcz uniemożliwiła użytkownikowi poruszanie się po serwisie i korzystanie z niego.

Wykaz technicznych plików cookie, w tym zarówno aktywnych, jak i pasywnych funkcjonalnych cookie wykorzystywanych przez nasz serwis, znajduje się w treści banera, który wyświetla się przy okazji pierwszej wizyty na stronie i który można otworzyć ponownie, klikając link/ikonę u dołu każdej strony serwisu.

Analityczne pliki cookie wykorzystywane przez tę stronę

Pliki cookie mogą także być wykorzystywane do oceny skuteczności usługi świadczonej za pośrednictwem serwisu, do projektowania/aktualizacji stron serwisu, do pomiaru ruchu na stronie, tj. liczby odwiedzających, również według obszaru geograficznego, czasu połączenia lub innych parametrów.

Ten rodzaj cookie (również zarówno aktywnych, jak i pasywnych) może wchodzić w skład cookie technicznych, na które nie jest wymagana zgoda użytkownika, jeśli stosowane są techniki minimalizacji danych, które znacząco ograniczają możliwość zidentyfikowania konkretnej osoby spośród wielu w przypadku wykorzystania przez podmioty zewnętrzne. Wspomniane techniki obejmują maskowanie odpowiedniego fragmentu adresu IP połączonego z urządzeniem użytkownika, za pomocą którego użytkownik uzyskuje dostęp do strony.

Na naszej stronie wykorzystanie takich plików cookie ogranicza się wyłącznie do generowania zbiorczych danych statystycznych i nie pozwala na śledzenie aktywności osób odwiedzających korzystających z różnych aplikacji lub stron internetowych.

Ponadto podmioty zewnętrzne, do których należą cookie tego typu wykorzystywane na naszej stronie, są umownie zobowiązane nie łączyć tych danych, nawet zminimalizowanych, z innymi rodzajami przetwarzania na ich własne potrzeby ani nie przekazywać ich innym podmiotom zewnętrznym.

Wykaz analitycznych plików cookie, w tym zarówno aktywnych, jak i pasywnych cookie analitycznych niewymagających zgody ze względu na podobieństwo do cookie technicznych, znajduje się w treści banera, który wyświetla się przy okazji pierwszej wizyty na stronie i który można otworzyć ponownie, klikając link/ikonę u dołu każdej strony serwisu.

Profilujące pliki cookie wykorzystywane przez tę stronę 

Profilujące pliki cookie umożliwiają analizowanie wyborów użytkowników dokonywanych w serwisie, na przykład co do przeglądanych stron, interesujących produktów (np. umieszczonych w koszyku, ale nie zakupionych), aby następnie kierować do tych użytkowników celowane treści reklamowe, mierzyć skuteczność przekazu reklamowego lub dostosowywać rodzaj i metodę świadczenia usług za pośrednictwem serwisu do zachowania użytkowników zaobserwowanego podczas poprzednich odwiedzin na stronie.

Ten rodzaj plików cookie wymaga uprzedniej zgody użytkownika i dlatego baner wyświetlany przy okazji pierwszej wizyty na stronie i zawsze dostępny pod linkiem/ikoną u dołu każdej strony serwisu pozwala udzielić lub odmówić zgody na poszczególne rodzaje cookie, także w podziale na podmioty zewnętrzne. Użytkownik może także nie dokonać żadnego wyboru albo wyraźnie odmówić zgody na wszystkie profilujące cookie. W takim przypadku nie zostaną one aktywowane, a użytkownik nadal będzie miał dostęp do różnych funkcjonalności serwisu. Należy zauważyć, że ten rodzaj plików cookie może obejmować cookie analityczne, ale nie są one wówczas wykorzystywane w sposób zbiorczy do celów statystycznych, jak opisano wcześniej, ale jako cookie profilujące pozwalające na identyfikację konkretnej osoby spośród wielu; dlatego właśnie w tym przypadku konieczna jest uprzednia zgoda.

Ponowne wyświetlenie banera

Podczas pierwszej wizyty na stronie użytkownik zobaczy baner ze szczegółowymi informacjami i możliwością udzielenia lub odmówienia zgody w zakresie wymaganym przez prawo, selektywnie lub zbiorczo. Użytkownik może później w każdym momencie ponownie otworzyć baner, klikając na link/ikonę u dołu każdej strony serwisu, aby zweryfikować lub ewentualnie zmienić swoje ustawienia zgody.

Ponadto baner wyświetla się ponownie, kiedy użytkownik odwiedza naszą stronę w następujących okolicznościach:

  • doszło do istotnej zmiany w zakresie jednego lub wielu warunków przetwarzania, na przykład zmieniły się podmioty zewnętrzne, i treść banera została zaktualizowana; 
  • jako administratorzy strony nie jesteśmy w stanie ustalić, czy cookie zostały wcześniej aktywowane, na przykład ponieważ użytkownik usunął w międzyczasie ze swojego urządzenia końcowego wszystkie pliki cookie za pomocą odpowiedniej funkcji przeglądarki (patrz niżej), więc nie wiemy, czy już wcześniej odwiedzał naszą stronę;  
  • od poprzedniego wyświetlenia banera minęło co najmniej 6 miesięcy w przypadku użytkowników, którzy nie wyrazili zgody. 

Wyłączanie/usuwanie plików cookie w przeglądarce 

Ustawienia przeglądarki wykorzystywanej przez użytkownika do przeglądania sieci umożliwiają zarówno usuwanie, jak i niedopuszczenie do instalacji plików cookie na urządzeniu końcowym (smartfonie, komputerze osobistym).

Poniżej można znaleźć wykaz stron internetowych popularnych przeglądarek zawierających konkretne instrukcje wyłączania/usuwania plików cookie z poziomu przeglądarki:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11 

Google Chrome: http://www.google.com/intl/it_it/policies/technologies/managing/

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/it/products/firefox/protect-your-privacy/cookies

Safari: https://support.apple.com/it-it/HT201265


Przesyłanie danych poza granice UE  

Wspomniane dane zwykle przetwarza się w kontekście krajowym. Jeśli zajdzie potrzeba przekazania danych do kraju spoza Unii Europejskiej, odbywać się to będzie zgodnie z art. 44–49 RODO. 


Korzystanie z praw do prywatności  

Bez uszczerbku dla możliwości zarządzania plikami cookie i powiązanymi zgodami/odrzuceniami opisanymi powyżej użytkownicy, jako osoby, których dane dotyczą, mają prawo zwrócić się do naszej spółki jako administratora danych z prośbą o dostęp do swoich danych osobowych oraz o ich poprawienie, usunięcie albo ograniczenie ich przetwarzania lub wyrazić sprzeciw wobec ich przetwarzania (art. 15 nn. RODO), w zależności od przypadku i od zgłaszanego żądania, które należy wnieść, wysyłając wiadomość e-mail na adres podany na początku niniejszej polityki.

Osoby, których dane dotyczą, mają także prawo w odpowiednich przypadkach zgłosić skargę do urzędu ds. ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 77 RODO.


Niniejsza polityka plików cookie została zaktualizowana dnia 5 czerwca 2023 r