Skip to content
back
back
back
back
back

Media gallery

Obrazy i filmy dostępne na stronie www.fidiapharma.com stanowią własność spółki Fidia Farmaceutici S.p.A.

Materiały udostępnione w galerii dla mediów mogą być wykorzystywane przez dziennikarzy w artykułach i publikacjach prasowych. W publikacji prosimy wskazać spółkę Fidia Farmaceutici S.p.A. jako źródło i zamieścić następujący link do strony firmowej spółki: www.fidiapharma.com.

Wykorzystanie obrazów i materiałów filmowych jest dopuszczone wyłącznie w celach prasowych, zabrania się natomiast ich archiwizowania, rozpowszechniania przez agencje oraz przekazywania osobom trzecim.

W przypadku trudności ze znalezieniem odpowiedniego materiału lub obrazu w naszym obszernym archiwum prosimy o kontakt z zespołem ds. kontaktów z mediami Fidia Farmaceutici S.p.A.