Skip to content
back
back
back
back
back

Nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii 

Czym jest nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii?

Nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii to zbiór czynności mających na celu zapewnienie ciągłej oceny informacji o bezpieczeństwie stosowania leków (w tym weterynaryjnych produktów leczniczych), wyrobów medycznych i wszystkich produktów, które Fidia wprowadza do obrotu.

Zgodnie z tą definicją głównymi celami prowadzonego przez spółkę Fidia nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii są:

  • zapobieganie szkodom u ludzi (lub u zwierząt — w przypadku weterynaryjnych produktów leczniczych) stosujących produkty Fidia,
  • promowanie bezpiecznego i skutecznego stosowania produktów, zwłaszcza dzięki bezzwłocznemu przekazywaniu informacji o bezpieczeństwie stosowania pacjentom, pracownikom medycznym i opinii publicznej.

Nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii jest więc czynnością polepszającą ochronę pacjentów i zdrowia publicznego.

Czym jest działanie niepożądane?

Jest to szkodliwa, niechciana odpowiedź na zastosowanie produktu leczniczego. Działania niepożądane mogą wynikać z zastosowania produktu zgodnie z jego wskazaniami lub poza zatwierdzonym wskazaniem.

W zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii leżą też okoliczności szczególne, takie jak narażenie zawodowe, narażenie w trakcie ciąży i karmienia piersią, brak skuteczności leczenia, przedawkowanie, stosowanie poza zatwierdzonym wskazaniem, nadużywanie, niewłaściwe stosowanie lub błąd w leczeniu, produkty nieoryginalne (podróbki) czy stosowanie u dzieci bądź osób starszych.

Podejrzewane działanie niepożądane może być też zgłaszane także po przyjęciu lub zastosowaniu produktów na bazie roślin leczniczych, suplementów diety, wyrobów leczniczych, weterynaryjnych produktów leczniczych czy kosmetyków.

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie przypadków podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. W każdym kraju występują odrębne przepisy dotyczące zgłaszania działań niepożądanych. W przypadku wystąpienia działania niepożądanego po przyjęciu lub zastosowaniu dowolnego z naszych produktów zalecamy kontakt z pracownikiem medycznym, który prowadzi Pana/Pani leczenie, aby zastosować właściwą procedurę zgłaszania. W przypadku chęci bezpośredniego zgłoszenia działań niepożądanych związanych z jednym z produktów Fidia proszę uzupełnić formularz na dole strony.