Skip to content
back
back
back
back
back

Nasza kultura

Nasze wartości napędzają naszą ewolucję każdego dnia.
Cykl wzrostu

Podstawę naszej tożsamości korporacyjnej stanowią nasze wartości — inspirowane naszymi zasadami ożywiamy umiejętności, które materializują się w codziennych działaniach Vision, Openness, Leadership i Accountability (VOLA) i które charakteryzują pracę każdego z naszych zespołów.

Jest to cykl wzrostu, w którym każdy z elementów przyczynia się do wzmacniania i aktualizacji pozostałych. W tym celu ciągle wspieramy rozwój wszystkich naszych Partnerów przez szereg projektów skoncentrowanych na rozwoju zawodowym i osobistym.

Uznawane przez nas wartości zostały określone przez wszystkich współpracowników Fidia, którzy wskazali te najlepiej odzwierciedlające kulturę korporacyjną, do której należą, a także zasady i zachowania, którymi kierują się każdego dnia.

Nasze zasady

Są siłą napędową, która prowadzi i inspiruje nas każdego dnia i przypomina, jak ważna jest praca razem nad wspólnym celem. Począwszy od tego, że lidera definiuje samorozwój i rozwój współpracowników oraz Fidia, przez dbanie o dobro wszystkich pracowników firmy, skupianie się na jakości, aby osiągnąć mierzalne wyniki, a skończywszy na wierze, że siła tkwi nie tyle w samym pomyśle, co w dzieleniu się nim i jego realizacji: nasze zasady łączą nasze doświadczenie i uwagę, którą poświęcamy zespołom każdego dnia.

Nasze wartości

Odzwierciedlają one to, kim jesteśmy i kim chcemy się stać — nasze wartości to podstawa naszej tożsamości i podejścia do wszystkich partnerów.  

Rozmowy, słuchanie innych, zaangażowanie, dopasowywanie się — aby poprawić budowanie relacji i działanie w różnych okolicznościach.

Prostota w kontaktach (zarówno wertykalnych, jak i horyzontalnych) i w działaniach, dawanie odwagi, by być innowacyjnym.

Proszenie o wsparcie i udzielanie go, krzewienie zaufania i pozytywnych emocji sprzyjających regeneracji i zwiększających atrakcyjność Fidia.

Pobudzanie odpowiedzialności, samodzielności, rozwoju i dumy wśród pracowników i zespołów Fidia.

Diversity, Equity and Inclusion

Wierzymy, że indywidualność należy pielęgnować i nieustannie do tego zachęcamy, oferując pełną ścieżkę kariery, bogatą w szkolenia i projekty rozwojowe, która daje wszystkim jednakowe szanse.

Rozwijaj się z Fidia

Wspieramy rozwój osobisty, bo dzięki niemu także my się rozwijamy. Robimy to przez promowanie szkoleń i rozwoju zawodowego w ramach projektów inspirowanych przez nowoczesną, solidną i współdzieloną kulturę korporacyjną, opartą na wzajemnym słuchaniu się, nabywaniu nowych umiejętności i różnorodności.
OBJEVTE NAŠE PRJEKTY

Fidia Learning Lab

Działalność rozwojowa

OBJEVTE NAŠE PRJEKTY

Nasze zachowanie

Nasze zachowanie — każdego dnia, na każdym poziomie i nawet w najbardziej błahych sytuacjach — określa to, kim jesteśmy. Nasze zaangażowanie i etyczne podejście definiują nasze skonkretyzowane działania — zwłaszcza nasze
Vision
Openness
Leadership
Accountability
czyli VOLA.

Vision
Dostosowanie długoterminowej wizji przez przekuwanie ewolucji w postęp i podejmowanie decyzji prowadzących do realizacji takiej wizji
Nieprzerwane identyfikowanie głównych rozmówców w wymianie informacji
Poznawanie i analizowanie wszystkiego w szerszym kontekście
Rozumienie z wyprzedzeniem skutków działań i wpływu decyzji na działalność
Określanie alternatywnych scenariuszy pozwalających przygotować się na zmiany albo szybko na nie zareagować
Openness
Otwarty umysł
Wyszukiwanie nowych trendów, możliwości i ryzyk we własnym otoczeniu
Przyglądanie się sprawom z różnej perspektywy
Otwarte relacje
Słuchanie pomysłów, podpowiedzi i pytań — nawet od zwykłych ludzi
Stosowanie zachowań promujących współpracę i unikanie tych, które współpracę ograniczają
Otwarte działanie
Eksploracja różnych podejść i sposobów na ulepszenia
Leadership
Przekazywanie wytycznych i niesienie przesłania firmy
Proponowanie rozwiązań i zachęcanie innych do ich poszukiwania
Dawanie informacji zwrotnej i proszenie o nią, aby ulepszać własne i cudze postawy
Osiąganie samodzielności i samokontroli — u siebie i przez innych — przy budowaniu relacji opartej na zaufaniu
Tworzenie dla innych warunków, w których mogą wspiąć się na szczyt swoich możliwości, dzięki zapewnianiu im wsparcia
Accountability
Poznanie kontekstu działania, zarówno jakościowego, jak i ilościowego
Ocena kosztów, jakie pociąga za sobą każde działanie, oraz opłacalności wyborów
Opracowanie systemu wskaźników do poznawania trendów i kierowania działaniami
Nakierowanie na tworzenie wartości, a nie tylko na wykorzystanie budżetu
Nieustanne postępowanie w najprostszy, najszybszy i najskuteczniejszy sposób.