Skip to content
back
back
back
back
back

MODEL ZARZĄDZANIA

Model zarządzania obowiązujący w Fidia zasadza się na przejrzystości informacji, uczciwym postępowaniu i odpowiedzialności, w tym osobistym poczuciu odpowiedzialności za działania jednostki.

Naszym celem jest stworzenie ustrukturyzowanego i organicznego systemu zależności między organami zarządzającymi a poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi, z uwzględnieniem perspektywy naszych interesariuszy.
System zarządzania w Fidia jest silnie ukierunkowany na etyczne postępowanie w poszanowaniu obowiązujących przepisów, współpracę, zaufanie i współodpowiedzialność, o czym świadczy treść opublikowanych tu dokumentów.

KODEKS ETYKI
GRUPA FIDIA