Skip to content
back
back
back
back
back

Sprawozdanie finansowe za rok 2021: Fidia Farmaceutici osiągnęła dwucyfrowy wzrost, ze wskaźnikiem EBITDA przekraczającym 20% obrotów 

Organizacja
09/06/2022
  • Do wzrostu przyczyniły się doskonałe rezultaty głównej gałęzi działalności Grupy skoncentrowanej na kwasie hialuronowym.
  • Pozytywne wyniki zanotowano we wszystkich obszarach geograficznych, szczególnie za granicą, gdzie Grupa realizuje blisko 50% swojej sprzedaży.
  • Skonsolidowany wskaźnik EBITDA wzrósł o 28% w porównaniu z 2020 r. i osiągnął 75,5 mln euro, co odpowiada 20,4% przychodów operacyjnych.
  • Inwestycje w działalność badawczo-rozwojową w ośrodkach w Abano Terme (PD) i Noto (SR) osiągnęły 6% obrotów. Liczba patentów na koniec roku 2021 wyniosła 1300 (w tym 91 nowych rejestracji), a w ciągu roku złożono ponad 40 nowych zgłoszeń patentowych.
  • Na przestrzeni roku spółce przybyło 158 nowych pracowników, głównie we Włoszech, a całkowita liczba zatrudnionych wzrosła do 1381.
  • Do najbardziej znaczących operacji 2021 roku należały przejęcie portfela produktów przeciwzapalnych, wprowadzenie na włoski rynek produktu Nodigap® cholekalcyferol (witamina D3) oraz zielonej linii Cartijoint® – suplementów diety wspomagających zdrowie stawów i ścięgien.

Dzięki całkowitym obrotom przekraczającym w 2021 roku 371 mln euro, 4 zakładom produkcyjnym, obecności w ponad 100 krajach i załodze liczącej ok. 1400 pracowników Fidia Farmaceutici znów znalazła się wśród liderów branży chemiczno-farmaceutycznej o całkowicie włoskim kapitale.

Pomimo następstw pandemii skonsolidowany obrót grupy w 2021 roku sięgnął 371,2 mln euro, co oznacza wzrost o 16,1% w porównaniu z rokiem 2020. Udało się to osiągnąć dzięki zintensyfikowanym działaniom w pewnych kluczowych krajach, w tym w USA (+22%) i Europie (+44%), oraz konsolidacji pozycji w niektórych obszarach terapeutycznych, przede wszystkim w podstawowej działalności skoncentrowanej na joint care (produkty i zabiegi wspomagające leczenie chorób kostno-stawowych), która zanotowała ogólny wzrost o +21% względem poprzedniego roku.

Skonsolidowany wskaźnik EBITDA wzrósł o 28% w porównaniu z 2020 r. i osiągnął 75,5 mln euro, co odpowiada 20,4% przychodów operacyjnych. Zysk operacyjny wyniósł 53,8 mln euro, co oznacza wzrost o 34,8% zarówno wskutek rozwoju organicznego, jak i przychodów związanych ze zintegrowanym portfelem przeciwzapalnych produktów leczniczych pozyskanym w 2021 roku. Zysk netto osiągnął poziom 36,4 mln euro. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wzrosły od zeszłego roku o 33 mln euro do poziomu 78,7 mln euro, którą to kwotę pochłonęły inwestycje poczynione w ciągu roku (123,3 mln euro w porównaniu z 30,9 mln w 2020 r.), przede wszystkim związane z przejęciem produktów od grupy Sanofi. W związku z powyższym sytuacja finansowa netto osiągnęła poziom 109,6 mln euro.

– Bardzo nas cieszą doskonałe wyniki zanotowane w 2021 roku, w tym znaczny rozwój organiczny, dalsze wzmocnienie naszej pozycji w strategicznych obszarach takich jak zdrowie kości i stawów oraz dermatologia, a także przeprowadzenie kilku inicjatyw strategicznych – podsumował Carlo Pizzocaro, dyrektor zarządzający i prezes Fidia Farmaceutici. – W tym roku sfinalizowaliśmy przejęcie portfela produktów przeciwzapalnych i wprowadziliśmy na rynek krajowy produkty, które już wykazują ogromny potencjał. Nadal realizowaliśmy także naszą strategię międzynarodową, wzmacniając swoją obecność w kluczowych krajach, takich jak Hiszpania, Francja i Niemcy, oraz rozwijając działalność w Afryce Północnej. Wyniki te pozwalają nam z wielkim optymizmem spoglądać w przyszłość i realizować nasze średniookresowe cele.

Dobre wyniki we wszystkich obszarach geograficznych

Wyniki były ogólnie pozytywne we wszystkich obszarach geograficznych, a około 50% przychodów zostało wygenerowanych za granicą. W 2021 roku osiągnięto doskonałe wyniki w krajach europejskich (27% przychodów) dzięki linii produktów do terapii iniekcyjnej na bazie kwasu hialuronowego, pomimo trudności związanych ze szczytem zachorowań na COVID-19, który przypadł w tym rejonie na ostatnie miesiące roku.
Grupa zanotowała wzrost na rynku amerykańskim, z przychodami równymi 53,6 mln euro (15% łącznej kwoty przychodu) oraz na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej, szczególnie w Egipcie, Maroko i Tunezji, gdzie osiągnęła przychody 13,3 mln euro i wzrost o 16%.
We Włoszech spółka zakończyła rok 2021 ze skonsolidowanym przychodem netto równym 187,2 mln euro, co oznacza 4-proc. wzrost względem roku 2020, nieco przekraczający wzrost całego krajowego rynku farmaceutycznego (+3,4%1).

Kwas hialuronowy nadal czynnikiem napędowym naszego sukcesu 
Obroty wzrosły za sprawą pozytywnych wyników głównej gałęzi działalności Grupy opartej na kwasie hialuronowym, nad którym spółka prowadzi badania już od lat 60. XX w.

Wzrost inwestycji w badania i rozwój oraz ponad 1300 patentów zarejestrowanych na dzień 31 grudnia 2021 r.
Inwestycje w badania i rozwój wyniosły 22,6 mln (+17,7% względem 2020 r.), tj. 6% obrotów. Obecnie w prestiżowych ośrodkach badawczych w Europie i USA prowadzonych jest ok. ośmiu zaawansowanych projektów fazy klinicznej i przedklinicznej koordynowanych przez dział R&D w Abano Terme (PD) i Noto (SR). Są to wysoce innowacyjne projekty dotyczące leczenia farmakologicznego chorób charakteryzujących się dużymi potrzebami medycznymi w takich obszarach terapeutycznych jak okulistyka, układ kostno-stawowy, onkologia i choroby rzadkie.
Na koniec roku 2021 liczba patentów wyniosła 1300, z czego ponad 1100 dotyczy produkcji, zastosowania terapeutycznego i formuł farmaceutycznych na bazie kwasu hialuronowego. W ciągu roku zarejestrowanych zostało 91 nowych patentów (9 we Włoszech i 82 międzynarodowo) oraz złożono ponad 40 nowych zgłoszeń.

Ważne wydarzenia w 2021 r.
W marcu 2021 r. sfinalizowana została umowa przejęcia rejestracji, znaków towarowych i praw powiązanych dotyczących wprowadzenia na rynek siedmiu produktów przeciwzapalnych, w tym czterech kortykosteroidów i jednego niesteroidowego leku przeciwzapalnego (NLPZ), które już są szeroko stosowane do leczenia wielu chorób w obrębie różnych obszarów terapeutycznych (Urbason®: tabletki i iniekcje; Esperson®, Topicorte®, Flubason®, Dermatop®: do stosowania miejscowego; Surgam®: tabletki i czopki; Phlebocortid®: iniekcje) w Europie (ze szczególnym uwzględnieniem Włoch), Brazylii, Maroko, Tunezji, Turcji, Libanie, Tajlandii i krajach Afryki Subsaharyjskiej. Pozwoliło to zwiększyć udział spółki w segmencie leków na receptę i wzmocnić jej obecność w obszarze terapii kostno-stawowych i dermatologicznych.

W marcu została wprowadzona zielona linia Cartijoint®, znanej marki suplementów diety wspomagających zdrowie stawów i ścięgien. Nowa linia bez składników pochodzenia zwierzęcego została stworzona z myślą o pacjentach z alergią lub nietolerancją na małże i skorupiaki oraz o zwolennikach diety wegetariańskiej i wegańskiej.

W kwietniu 2021 roku na włoskim rynku pojawił się Nodigap®, produkt na bazie cholekalcyferolu (wit. D3), natomiast w lipcu tego samego roku amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków przyznała produktowi ONCOFID®-P (lekowi przeciwnowotworowemu w zaawansowanej fazie rozwoju klinicznego, przeznaczonemu do lokoregionalnego leczenia raka pęcherza moczowego nienaciekającego mięśniówki) status leku sierocego w leczeniu złośliwego międzybłoniaka – rzadkiego i bardzo agresywnego nowotworu o niewielu możliwościach leczenia.

1Dane IQVIA: https://www.chimicafarmaceutica.com/mercato-farmaceutico-italiano-crescita-biosimilari-iqvia-farmindustria-farmacia-online-ospedale-pazienti-cure-terapie-accesso-missione-6-pnrr/

tag