Skip to content
back
back
back
back
back

Firma Fidia zdobywa Certyfikat równości płci we włoszech

Organizacja
03/04/2024

To ważne wyróżnienie, które podkreśla wartości związane z obraną przez Spółkę ścieżki wspierania integracji, równości i różnorodności.

Fidia Farmaceutici, włoska międzynarodowa firma farmaceutyczna zajmująca się badaniami, rozwojem, produkcją i marketingiem produktów na bazie kwasu hialuronowego i jego pochodnych, jest pierwszą międzynarodową włoską firmą farmaceutyczną średniej wielkości, która uzyskała Krajowy certyfikat równości płci. Osiągnięcie to potwierdza zaangażowanie tej weneckiej firmy w promowanie środowiska pracy, które może przyczynić się do równego podnoszenia kwalifikacji wszystkich jej współpracowników.

Certyfikat – wydany przez Accredia zgodnie z normą UNI-PDR 125:2022 – poświadcza, że firma Fidia przyjęła politykę i praktyki korporacyjne mające na celu zagwarantowanie równego traktowania i szans mężczyzn i kobiet, począwszy od doboru personelu, poprzez szkolenia, aż po wynagrodzenie i rozwój zawodowy, co oznacza zgodność z kierunkiem PNRR, który definiuje równość płci jako jeden z głównych priorytetów w zakresie integracji społecznej.

W firmie Fidia równość szans i integracja społeczna to konkretna rzeczywistość, o czym świadczą liczby: spośród ponad 1600 współpracowników na całym świecie 49,5% to kobiety, których średni wiek wynosi 42 lata, stanowiąc odsetek przekraczający 37%, jeśli weźmiemy pod uwagę najwyższe kierownictwo placówek w Europie.

Skład populacji firmy to tylko jeden z elementów odzwierciedlających szersze zaangażowanie w realizację polityki personalnej i socjalnej mającej na celu zapewnienie m.in. równowagi płci. Wśród nich jest uruchomienie procedury dotyczącej równości wynagrodzeń, szereg polityk wspierających pracę zdalną, pracę w niepełnym wymiarze godzin i rodzicielstwo.

Ciągłe szkolenia skierowane do wszystkich pracowników działają również w synergii z innowacjami w politykach firmy, które wykraczają poza granice równości płci i prowadzą do szerszego obszaru równości społecznej i waloryzacji różnic. Konkretnym przykładem jest tydzień różnorodności, równości i integracji, który odbył się na początku marca i obejmował cykl spotkań poświęconych różnorodności we wszystkich jej przejawach, a których celem było przełamanie wszelkich stereotypów.

„Wierzymy, że każda osoba odgrywa zasadniczą rolę w budowaniu integracyjnego środowiska pracy, w którym ceniona jest wszelka różnorodność, uważana jest za wzbogacającą i przyspieszającą rozwój. Dlatego jesteśmy dumni, że uzyskaliśmy ten certyfikat, będący wyrazem uznania za dotychczasową pracę. Zdajemy sobie jednak również sprawę, że nie jest to punkt docelowy, ale raczej etap w podróży, który pozwoli nam w dalszym ciągu inwestować w ludzi” – oświadczył Carlo Pizzocaro, Prezes i Dyrektor Generalny Fidia Farmaceutici.

„Zmieniamy projekt naszej kultury korporacyjnej, nie tylko stawiając naszych pracowników w centrum uwagi, ale także angażując ich osobiście, aby stworzyć środowisko pracy, w którym wartości i zachowania będą wspólne dla wszystkich, a nie narzucane z góry. Dlatego wdrażane przez nas zasady stanowią konkretną konsekwencję tego projektu, będąc tylko jednym z elementów znacznie szerszej zmiany koncepcji” – podsumowuje Gianluca Magnani, Globalny specjalista ds. zasobów ludzkich i kultury w firmie Fidia Farmaceutici.

tag
Certyfikat równości płci we włoszech