Skip to content
back
back
back
back
back

Fidia Farmaceutici zawiera ostateczną umowę dotyczącą swojej największej w historii akwizycji i potwierdza utrzymanie dwucyfrowego trendu wzrostu w 2023 roku. 

Organizacja
04/06/2024
  •  Fidia zawarła umowę akwizycji portfolio leków etycznych o znacznej wartości terapeutycznej, głównie w obszarze ginekologii, od globalnej firmy farmaceutycznej Sanofi. 
  • Dotyczy to sześciu marek leków (przeciwko zakażeniom, przeciwgrzybiczych, stymulującym pracę jajników i leków antygonadotropowych), które będą dystrybuowane w ponad 50 krajach — głównie Afryki i Bliskiego Wschodu. 
  • Większość produktów w nabytym portfolio jest klasyfikowana jako leki o dużym znaczeniu terapeutycznym lub znajduje się na Liście leków podstawowych WHO. 
  • Niniejsza umowa jest trzecią transakcją przeprowadzoną na początku 2024 roku, po przejęciu biznesu okulistycznego Sanifarma i niedawnej umowie handlowej z międzynarodowym koncernem Novartis na dystrybucję sześciu okulistycznych produktów leczniczych stosowanych w leczeniu jaskry. 
  • Transakcje te wpisują się w trend organicznego, dwucyfrowego wzrostu, widoczny w niedawno opublikowanym sprawozdaniu finansowym firmy za 2023 r., zgodnie z którym osiągnięto pozytywny wynik finansowy z obrotem wynoszącym 463,5 mln EUR (+12,5% w porównaniu z rokiem 2022) 

 

Fidia wkracza w drugi kwartał roku 2024 r. z nową, istotną strategicznie umową akwizycji zawartą z firmą Sanofi, która wzmacnia międzynarodową obecność firmy przede wszystkim w obszarze ginekologii, zdecydowanie przyspieszając trwające już działania w zakresie rozwoju na arenie międzynarodowej.  

 

Akwizycja dotyczy głównie ginekologicznych produktów leczniczych o wysokiej wartości terapeutycznej, w tym Metronidazolu, substancji czynnej wskazanej do leczenia amebozy, giardiozy, bakteryjnego zapalenia pochwy i zakażeń pooperacyjnych oraz Klomifenu, stymulanta jajników, klasyfikowanego jako lek o istotnym znaczeniu terapeutycznym (MITMs) i/lub znajdującego się na Modelowej Liście Leków Podstawowych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). 

 

Nabyte marki są dystrybuowane w ponad 50 krajach, przy czym w niektórych już zarządzanych przez spółki zależne lub dystrybutorów (np. Egipt, Turcja, Arabia Saudyjska, Maroko i Francja), a także w innych, do których Fidia wchodzi po raz pierwszy, zwłaszcza w Afryce Subsaharyjskiej. 

 

Dystrybucja produktów z portfolio jest podzielona na cztery regiony, z czego 70% koncentruje się w Afryce i na Bliskim Wschodzie — rejonach geograficznych o strategicznym znaczeniu ze względu na stały przyrost populacji w perspektywie długoterminowej, który szacuje się odpowiednio na +2,4% oraz 1,6% w latach 2022 i 2028. 

 

Oczekuje się, że transakcja zostanie zakończona w drugiej połowie 2024 r. pod warunkiem wydania zgód przez organy regulacyjne. 

 

Umowa ta to trzecia transakcja grupy farmaceutycznej w pierwszych miesiącach 2024 roku, po przejęciu działu okulistycznego Sanifarma oraz niedawnej umowie handlowej z międzynarodową firmą Novartis na dystrybucję sześciu leków okulistycznych do leczenia jaskry. Jest to również dla firmy najbardziej znacząca akwizycja dokonana w ostatnich latach i sfinansowana w całości ze środków własnych firmy Fidia. Stanowi ona część strategii ekspansji firmy poprzez penetrację nowych rynków i rozszerzanie portfolio kluczowych produktów. Oprócz wzbogacenia portfolio produktowego i wzmocnienia międzynarodowej obecności, transakcja będzie stanowić drugie przejęcie Fidia od Sanofi, po zakupie przez Fidia zintegrowanego portfolio leków przeciwzapalnych w 2021 roku, co przyczyniło się do dwucyfrowego wzrostu Fidia w związku z globalnym kryzysem zdrowotnym. 

 

Ten sam trend utrzymał się w roku obrotowym 2023 (+12,5% w stosunku do 2022 r. przy bieżących kursach wymiany, +13% przy stałych kursach wymiany) zarówno w przypadku rynków krajowego, jak i międzynarodowego, przy obrotach w wysokości 463,5 mln EUR. 

 

Odpowiadając za 51,7% odnotowanych obrotów Włochy stanowią główny rynek, na którym firma odnotowała wynoszący 11,4% wzrost, osiągając wyniki znacznie przewyższające te dla rynków referencyjnych (leki etyczne, leki OTC, suplementy diety, wyroby medyczne) i umacniając swoją pozycję lidera na rynku kwasu hialuronowego do zastosowań nasiękowych w obszarze kości i stawów (ponad 42 mln EUR), a także w dziedzinie okulistyki. 

 

Pozytywne wyniki osiągnięto również za granicą, gdzie Fidia zanotowała dwucyfrowy trend wzrostowy (+13,3% przy obrotach przekraczających 219 mln EUR) zarówno w przypadku spółek zależnych, jak i zewnętrznych dystrybutorów, pomimo pewnych krytycznych problemów logistycznych, które miały wpływ na główne rynki.  

Motorem wzrostu były bardzo dobre wyniki sprzedaży produktów w obszarze Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (MENA; +37%), w Europie (+12%) i na rynkach wschodzących.  

 

Skonsolidowana EBITDA wzrosła o 17,2% względem roku 2022 i wyniosła 90,4 mln EUR, czyli 19,5% przychodów operacyjnych. Zysk operacyjny wyniósł około 66,4 mln EUR, co oznacza wzrost o 28,6%. Zysk netto wyniósł 45,2 mln EUR. 

 

Rok 2023 był niezwykle pozytywny, choć charakteryzował się zmiennym trendem sprzedaży” — zauważył Carlo Pizzocaro, dyrektor generalny i prezes Fidia Farmaceutici. „Chociaż z powodu kryzysów geopolitycznych warunki gospodarcze były bardzo niestabilne, firma kontynuowała wdrażanie swojej strategii rozwoju, prowadząc równoległe działania na rzecz dywersyfikacji portfolio, internacjonalizacji i internalizacji części produkcji w celu zwiększenia marż na sprzedaży wytwarzanych przemysłowo produktów gotowych. Podpisana właśnie z Sanofi umowa świadczy o doskonałej kondycji firmy i naszej chęci rozwoju pomimo niepewności gospodarczej. Akwizycja wzmocni naszą obecność w krajach, w których już jesteśmy obecni, oraz umożliwi ekspansję na nowe i wschodzące rynki”.  

 

Fidia, inwestując około 6% obrotów w 2023 r., wspiera różne projekty badawczo-rozwojowe w swoich ośrodkach badawczych położonych w Abano Terme (PD) i Noto (SR), dotyczące wszystkich obszarów terapeutycznych, w których firma obecnie działa, oraz obszarów discovery, rozwoju przedklinicznego, rozwoju formulacji i badań klinicznych. 

 

Wśród licznych projektów kontynuowane są prace nad lekiem Oncofid-P przeznaczonym do leczenia raka pęcherza moczowego i międzybłoniaka (dla którego firma uzyskała oznaczenie leku sierocego od Europejskiej Agencji Leków) oraz nad lekiem Collagenasi do leczenia przykurczu Dupuytrena i choroby Peyronyego.  

tag